20-02-2019

CONVOCADAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS


Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.
 
O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguin-te ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
 
A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle.

Documentos relacionados

Orde do 4 de febreiro (DOG Descargar
Extracto da Orde do 4 de febreiro de 2019 (DOG) DescargarAcceso Google APPS - Fundación Educarte - Calidad - Aviso legal - Politica de privacidad - Politica de cookies - Cláusulas