31-01-2018

GESTIÓN DE PLAZAS EN CENTRO ADSCRITO


XESTIÓN DE SOLICITUDES DE PRAZA NO I.E.S. OTERO PEDRAYO ( Centro al que estamos  adscritos), PARA  1º DE BACHARELATO  -CURSO 2018 /19

Os alumnos/as de 4º de ESO  que pretendan continuar estudos  no centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe o modelo normalizado , anexo I  da Orde do 12 de marzo de 2013, Decreto 254/2012 do 13 de decembro entre os días 1 a 15 de febrero.
 Acceso Google APPS - Fundación Educarte - Calidad - Aviso legal - Politica de privacidad - Politica de cookies - Cláusulas