22-01-2018

CHARLA-COLOQUIO: BULLYING UNHA VISIÓN COMPLEXA



Xoves, 1 de febreiro de 2018, 19:00 horas

Sala audiovisuales, 4º planta

Entrada:  Portería de Peña Trevinca nº 2







Acceso Google APPS - Fundación Educarte -Calidad - Aviso legal - 2018