27-10-2016

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DEL ANPA Curso 2016-2017


Convócase ASAMBLEA XERAL ORDINARIA da ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS do Colexio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús Carmelitas Vedruna de Ourense – Fundación Educarte.

Terá lugar o vindeiro dia 15 de NOVEMBRO, martes, na Sala de Audiovisuais do Centro, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda e última, de acordó co disposto nos Estatutos da Asociación, e coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación, se procede , da acta da Asamblea anterior
2.- Lectura da Memoria do curso 2015-2016
3.- Proxecto de actividades para o curso 2016-2017
4.- Estado de contas da Asociación
5.- Membros e cargos da Xunta Directiva
6.- Rogos e preguntas

Documentos relacionados

CONVOCATORIA DescargarAcceso Google APPS - Fundación Educarte - Calidad - Aviso legal - Politica de privacidad - Politica de cookies - Cláusulas